คุณสมบัติในขึ้นตำแหน่ง

มาร์เก็ตติ้ง แอสโซซิเอท

คุณสมบัติในการขึ้นตํา า แหน่ง
พัฒนาธุรกิจของคุณด้วย ชุดส่งเสริมการขาย บรอนซ์ แพคเกจ*
สะสมคะแนน 200 PQV โดยไม่กําาหนดระยะเวลาทําาา ยอดส่วนตัวครบ 50 PQV และเป็นผู้แนะนํา
ทําายอดส่วนตัวครบ 50 PQV และเป็นผู้แนะนําาผู้จําาหน่ายอิสระโดยตรง 2 ท่าน ด้วยชุดส่งเสริมการขาย (ไม่จําากัดชุดแพคเกจ) ภายใน 1 เดือนที่ทําาคุณสมบัติ หน่ายอิสระโดยตรง 2 ท่าน ด้วยชุดส่งเสริมการขาย (ไม่จํา กัดชุดแพค ที่คุณสมบัติทําเกจ) ภายใน 1 เดือน

Read More

เพื่อรับสิทธิในการรับคอมมิชชั่นตามชั้นตําาแหน่ง
ทําายอดส่วนตัวให้ได้อย่างน้อย 50 PQV ภายในเดือนปัจจุบันที่ทําาคุณสมบัติเพิ่มการแนะนําาผู้จําาหน่ายอิสระโดยตรงอย่างน้อย 2 ท่าน (หรือมากกว่า) ซึ่งแต่ละคนทําาคะแนนให้ได้อย่างน้อย 50 PQV ภายใน 1 เดือนที่ทําาคุณสมบัติ (ทีมซ้าย 1 ท่าน และทีมขวา 1 ท่าน)

ซุปเปอร์ไวเซอร์

คุณสมบัติ การขึ้นตำแหน่ง
สะสมคะแนน 500 PQV โดยไม่กําหนดระยะเวลา
ทําายอดส่วนตัวครบ 50 PQV และเป็นผู้แนะนําาผู้จําาหน่ายอิสระโดยตรง 3 ท่าน ด้วยชุดส่งเสริมการขาย (ไม่จําากัดชุดแพคเกจ) ภายใน 1 เดือนที่ทําาคุณสมบัติ

Read More

เพื่อรับสิทธิในการรับคอมมิชชั่นตามชั้นตําาแหน่ง
ทําายอดส่วนตัวให้ได้อย่างน้อย 50 PQV ภายในเดือนปัจจุบันที่ทําาคุณสมบัติเพิ่มการแนะนําาผู้จําาหน่ายอิสระโดยตรงอย่างน้อย 2 ท่าน (หรือมากกว่า) ซึ่งแต่ละคนทําาคะแนนให้ได้อย่างน้อย 50 PQV ภายใน 1 เดือนที่ทําาคุณสมบัติ (ทีมซ้าย 1 ท่าน และทีมขวา 1 ท่าน)

คอนซัลแตนท์

คุณสมบัติในการขึ้นตําาแหน่ง
พัฒนาธุรกิจของคุณด้วย ชุดส่งเสริมการขาย ซิลเวอร์ หรือโกลด์ แพคเกจ*
สะสมคะแนน 1,000 PQV โดยไม่กําาหนดระยะเวลา
ทําายอดส่วนตัวครบ 100 PQV และเป็นผู้แนะนําาผู้จําาหน่ายอิสระโดยตรง 5 ท่าน ด้วยชุดส่งเสริมการขาย (ไม่จําากัดชุดแพคเกจ) ภายใน 1 เดือนที่ทําาคุณสมบัติ

Read More

เพื่อรับสิทธิในการรับคอมมิชชั่นตามชั้นตําาแหน่ง
ทําายอดส่วนตัวให้ได้อย่างน้อย 100 PQV ภายในเดือนปัจจุบันที่ทําาคุณสมบัติแนะนําาผู้จําาหน่ายอิสระโดยตรงอย่างน้อย 2 ท่าน (หรือมากกว่า) ซึ่งแต่ละคนทําาคะแนนให้ได้อย่างน้อย 50 PQV ภายใน 1 เดือนที่ทําาคุณสมบัติ (ทีมซ้าย 1 ท่าน และทีมขวา 1 ท่าน)

วีไอพี คอนซัลแตนท์

ทําายอดส่วนตัวให้ได้อย่างน้อย 100 PQV ภายใน 1 เดือนที่ทําาคุณสมบัติแนะนําาผู้จําาหน่ายอิสระโดยตรงอย่างน้อย 2 ท่าน (หรือมากกว่า) ซึ่งแต่ละคนทําาคะแนนให้ได้อย่างน้อย 50 PQV ภายใน 1 เดือนที่ทําาคุณสมบัติ (ทีมซ้าย 1 ท่าน และทีมขวา 1 ท่าน)สะสมคะแนนกลุ่ม 2,500 GQV ภายใน 1 เดือนที่ทําาคุณสมบัติ ใช้คะแนนแต่ละสายจากยอดขายของทีมยูนิเลเวล ไม่เกิน 50% ของ

แพลตทินัม คอนซัลแตนท์

ทําายอดส่วนตัวให้ได้อย่างน้อย 100 PQV ภายใน 1 เดือนที่ทําาคุณสมบัติแนะนําาผู้จําาหน่ายอิสระโดยตรงอย่างน้อย 2 ท่าน (หรือมากกว่า) ซึ่งแต่ละคนทําาคะแนนให้ได้อย่างน้อย 50 PQV ภายใน 1 เดือนที่ทําาคุณสมบัติ (ทีมซ้าย 1 ท่าน และทีมขวา 1 ท่าน)สะสมคะแนนกลุ่ม 5,000 GQV ภายใน 1 เดือนที่ทําาคุณสมบัติ ใช้คะแนนแต่ละสายจากยอดขายของทีมยูนิเลเวล ไม่เกิน 50% ของ GQV

แพลตทินัม อีลิท คอนซัลแตนท์

ทําายอดส่วนตัวให้ได้อย่างน้อย 100 PQV ภายใน 1 เดือนที่ทําาคุณสมบัติแนะนําาผู้จําาหน่ายอิสระโดยตรงอย่างน้อย 2 ท่าน (หรือมากกว่า) ซึ่งแต่ละคนทําาคะแนนให้ได้อย่างน้อย 50 PQV ภายใน 1 เดือนที่ทําาคุณสมบัติ (ทีมซ้าย 1 ท่าน และทีมขวา 1 ท่าน) สะสมคะแนนกลุ่ม 10,000 GQV ภายใน 1 เดือนที่ทําาคุณสมบัติ ใช้คะแนนแต่ละสายจากยอดขายของทีมยูนิเลเวล ไม่เกิน 50% ของ GQV

แซฟไฟร์

ทำายอดส่วนตัวอย่างน้อย 100 PQV ภายใน 1 เดือนที่ทำาคุณสมบัติ สะสมคะแนนกลุ่ม 14,000 (GQV) ภายใน 1
เดือนที่ทำาคุณสมบัติ จ
ดขาย ขององค์กรยูนิเลเวล แต่ละสายตามผังยูนิเลเวล สะสมคะแนนได้ไม่เกิน 40% จากยอดทั้งหมดของกลุ่ม (GQV)
คะแนนสะสมที่ผ่านคุณสมบัติ (Qualifying Volume – QV) จากตัวแทน
จำาหน่ายที่ได้รับการสนับสนุนเป็นส่วนตัว 200 QV ในแต่ละ ขา (ซ้ายและขวา) ในทีม Dual ต่อเดือน

รูบี้

ทำายอดส่วนตัวอย่างน้อย 200 PQV ภายใน 1 เดือนที่ทำาคุณสมบัติ
สะสมคะแนนกลุ่ม 40,000 (GQV) ภายใน 1 เดือนที่ทำาคุณสมบัติ จากยอดขาย ขององค์กรยูนิเลเวล แต่ละสายตามผังยูนิเลเวล สะสมคะแนนได้ไม่เกิน 40% จากยอดทั้งหมดของกลุ่ม (GQV)
คะแนนสะสมที่ผ่านคุณสมบัติ (QV) จากตัวแทนจำาหน่ายที่ได้รับการสนับสนุน เป็นการส่วนตัวของคุณอย่างน้อย 300 QV ในแต่ละขา (ซ้ายและขวา) ในทีม แบบ Dual ของคุณในแต่ละเดือน

เอมเมอรัลด์

ทำายอดส่วนตัวอย่างน้อย 200 PQV ภายใน 1 เดือนที่ทำาคุณสมบัติ
สะสมคะแนนกลุ่ม 80,000 (GQV) ภายใน 1 เดือนที่ทำาคุณสมบัติ จากยอดขาย ขององค์กรยูนิเลเวล แต่ละสายตามผังยูนิเลเวล สะสมคะแนนได้ไม่เกิน 40% จากยอดทั้งหมดของกลุ่ม (GQV) คะแนนสะสมที่ผ่านคุณสมบัติ (QV) จากตัวแทนจำาหน่ายที่ได้รับการสนับสนุน เป็นการส่วนตัวของคุณอย่างน้อย 400 QV ในแต่ละขา (ซ้ายและขวา) ในทีม แบบ Dual ของคุณในแต่ละเดือน

เข้าร่วม Diamond Club

เสื้อสูท Diamond Blazer จะมอบให้แก่ผู้ที่ขึ้นตำแหน่ง Diamond ในครั้งแรก

เสื้อสูท Diamond Blazer เพื่อทดแทนตัวเดิมสามารถซื้อได้ในราคา 350 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

ไดมอนด์

ทำายอดส่วนตัวอย่างน้อย 200 PQV ภายใน 1 เดือนที่ทำาคุณสมบัติ
สะสมคะแนนกลุ่ม 200,000 (GQV) ภายใน 1 เดือนที่ทำาคุณสมบัติ จากยอด ขายขององค์กรยูนิเลเวล แต่ละสายตามผังยูนิเลเวล สะสมคะแนนได้ไม่เกิน 40% จากยอดทั้งหมดของกลุ่ม (GQV) คะแนนสะสมที่ผ่านคุณสมบัติ (QV) จากตัวแทนจำาหน่ายที่ได้รับการสนับสนุน เป็นการส่วนตัวของคุณอย่างน้อย 500 QV ในแต่ละขา (ซ้ายและขวา) ในทีม แบบ Dual ของคุณในแต่ละเดือน

บลู ไดมอนด์

ทำายอดส่วนตัวอย่างน้อย 200 PQV ภายใน 1 เดือนที่ทำาคุณสมบัติ
สะสมคะแนนกลุ่ม 500,000 (GQV) ภายใน 1 เดือนที่ทำาคุณสมบัติ จากยอด ขายขององค์กรยูนิเลเวล แต่ละสายตามผังยูนิเลเวล สะสมคะแนนได้ไม่เกิน 40% จากยอดทั้งหมดของกลุ่ม (GQV)
คะแนนสะสมที่ผ่านคุณสมบัติ (QV) จากตัวแทนจำาหน่ายที่ได้รับการสนับสนุน เป็นการส่วนตัวของคุณอย่างน้อย 500 QV ในแต่ละขา (ซ้ายและขวา) ในทีม แบบ Dual ของคุณในแต่ละเดือน
สะสมคะแนนดูอัลทีมแต่ละสาย (ทีมซ้ายและทีมขวา) อย่างน้อย 100,000 QV ต่อเดือน

แบล็ค ไดมอนด์

ทำายอดส่วนตัวอย่างน้อย 200 PQV ภายใน 1 เดือนที่ทำาคุณสมบัติ
สะสมคะแนนกลุ่ม 1,000,000 (GQV) ภายใน 1 เดือนที่ทำาคุณสมบ
ยอด ขายขององค์กรยูนิเลเวล แต่ละสายตามผังยูนิเลเวล สะสมคะแนนได้ไม่เกิน 30% จากยอดทั้งหมดของกลุ่ม
(GQV)
คะแนนสะสมที่ผ่านคุณสมบัติ (QV) จากตัวแทนจำาหน่ายที่ได้รับการสนับสนุน เป็นการส่วนตัวของคุณอย่างน้อย
500 QV ในแต่ละขา (ซ้ายและขวา) ในทีม แบบ Dual ของคุณในแต่ละเดือน
สะสมคะและทีมขวา) อย่างน้อย 200,000 QV ต่อเดือน

คราวน์ ไดมอนด์

ทำายอดส่วนตัวอย่างน้อย 200 PQV ภายใน 1 เดือนที่ทำาคุณสมบัติ
สะสมคะแนนกลุ่ม 2,000,000 (GQV) ภายใน 1 เดือนที่ทำาคุณสมบ
ยอด ขายขององค์กรยูนิเลเวล แต่ละสายตามผังยูนิเลเวล สะสมคะแนนได้ไม่เกิน 30% จากยอดทั้งหมดของกลุ่ม
(GQV)
คะแนนสะสมที่ผ่านคุณสมบัติ (QV) จากตัวแทนจำาหน่ายที่ได้รับการสนับสนุน เป็นการส่วนตัวของคุณอย่างน้อย
500 QV ในแต่ละขา (ซ้ายและขวา) ในทีม แบบ Dual ของคุณในแต่ละเดือน
สะสมคะและทีมขวา) อย่างน้อย 400,000 QV ต่อเดือน

คราวน์ แอมบาสเดอร์

ทำายอดส่วนตัวอย่างน้อย 200 PQV ภายใน 1 เดือนที่ทำาคุณสมบัติ
สะสมคะแนนกลุ่ม 5,000,000 (GQV) ภายใน 1 เดือนที่ทำาคุณสมบ
ยอด ขายขององค์กรยูนิเลเวล แต่ละสายตามผังยูนิเลเวล สะสมคะแนนได้ไม่เกิน 30% จากยอดทั้งหมดของกลุ่ม
(GQV)
คะแนนสะสมที่ผ่านคุณสมบัติ (QV) จากตัวแทนจำาหน่ายที่ได้รับการสนับสนุน เป็นการส่วนตัวของคุณอย่างน้อย
500 QV ในแต่ละขา (ซ้ายและขวา) ในทีม แบบ Dual ของคุณในแต่ละเดือน
สะสมคะแนน ะทีมขวา) อย่างน้อย 1,000,000 QV ต่อเดือน